wizja i misja

Cele statutowe stowarzyszenia Brukselski Klub Polek:
  1. Prowadzenie zajęć edukacyjno – kulturalnych dla członkiń klubu wedle ich potrzeb i zainteresowań.
  2. Służenie sobie nawzajem pomocą.
  3. Organizowanie wydarzeń mających na celu promowanie kultury polskiej i integracje środowiska polskiego i belgijskiego.
  4. Działalność charytatywna na rzecz kobiet i dzieci mieszkających w Brukseli bez względu na ich przynależność narodową.